20 سپتامبر 2019 - 16:50
http://dsfr.ir/7g4hry

برچسب : روز بزرگداشت خیام

برنامه های بزرگداشت روز ملی خیام نیشابوری اعلام شد

برنامه های بزرگداشت روز ملی خیام نیشابوری اعلام شد

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و #گردشگری #نیشابور از برگزاری برنامه های متنوعی در بزرگداشت روز ملی #...
آرامگاه خیام گلباران شد

آرامگاه خیام گلباران شد

هم‌ زمان با 28 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت خیام، آرامگاه این حکیم بزرگ گلباران شد.