19 سپتامبر 2019 - 13:00
http://dsfr.ir/b5d7qo

برچسب : روز ایکوم اروپا

نمایشگاه عکس تخت جمشید در ارمنستان گشایش یافت

نمایشگاه عکس تخت جمشید در ارمنستان گشایش یافت

نمایشگاه عکس تخت جمشید امروز شنبه و به مناسبت روز ایکوم در اروپا با حضور هیاتی از ایران در ارمنستان گشایش...