27 سپتامبر 2021 - 14:32
http://dsfr.ir/bu256s

برچسب : روز اصفهان

«اصفهان» چه می ‌خواهد؟

«اصفهان» چه می ‌خواهد؟

اصفهان یک اصفهان پژوه، به مناسبت یکم آذر ماه که «روز اصفهان» نامیده شده، از مهم ‌ترین نیازهای این شهر سخن گفت.