16 سپتامبر 2019 - 14:54
http://dsfr.ir/9pvz1l

برچسب : رودخانه کرج

انتقال آزمایشی آب رودخانه کرج به تهران با اجازه البرزی ها

انتقال آزمایشی آب رودخانه کرج به تهران با اجازه البرزی ها

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با تایید موضوع انتقال آزمایشی آب رودخانه کرج به تهران از طریق تونل، گفت:...
پل سلجوقی کرج؛ اثر تاریخی دیروز خرابه امروز

پل سلجوقی کرج؛ اثر تاریخی دیروز خرابه امروز

پل سلجوقی کرج ظرفیت گردشگری است که در میان غفلت نهادهای مسئول به فراموش سپرده شده، اثر تاریخی دیروز که در...
ضرورت حل چالش های اجرایی در مسائل محیط زیستی و منابع طبیعی

ضرورت حل چالش های اجرایی در مسائل محیط زیستی و منابع طبیعی

ساخت و سازهای حریم رودخانه ها، همچون رودخانه کرج به حدی رسیده است که در حال حاضر تمامی حریم­ و عرض این...