16 سپتامبر 2019 - 14:33
http://dsfr.ir/6sdzdu

برچسب : رودخانه

مسافران از برپایی چادر در کنار رودخانه ها خودداری کنند

مسافران از برپایی چادر در کنار رودخانه ها خودداری کنند

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر دو اطلاعیه صادر کرد و از مردم خواست از برپایی چادر در حاشیه رودخانه ها و مناطقی...
گزارش ابتکار در روز «اقدام برای رودخانه‌ها»

گزارش ابتکار در روز «اقدام برای رودخانه‌ها»

مردم خواستار بهبود سیاست‌ ها و شیوه تصمیم‌ گیری مسئولان برای استفاده مناسب از آب و انرژی هستند.
رودخانه ها شریان های اصلی حیات، نیازمند حمایت

رودخانه ها شریان های اصلی حیات، نیازمند حمایت

مردم در روز جهانی 'اقدام برای حمایت از رودخانه ها و مقابله با سدسازی' پیروزی هایی مانند حذف سدها و...