http://dsfr.ir/6bsgn7

برچسب : رفع تحریم ها

رفع تحریم ها فضای مناسبی برای توسعه گردشگری است

رفع تحریم ها فضای مناسبی برای توسعه گردشگری است

مدیرکل امور استان های سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: رفع تحریم ها فضای مناسبی برای توسعه گردشگری فراهم آورده...
رفع قطعی تحریم های ایران از شنبه

رفع قطعی تحریم های ایران از شنبه

از شنبه هفته آینده تحریم های ایران رفع می شود و اسلوونی می تواند بدون هیچ دغدغه ای در زمینه های مورد نظر خود...
در دوره پساتحریم فشارها از روی محیط زیست برداشته می شود

در دوره پساتحریم فشارها از روی محیط زیست برداشته می شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد وضعیت محیط زیست کشور پس از رفع تحریم ها اظهار کرد: با بهبود وضعیت اقتصادی...