24 فوریه 2024 - 23:01
http://dsfr.ir/mh5k91

برچسب : رضا حسن پور

عرصه مهیا برای سرمایه گذاری گردشگری در گیلان

عرصه مهیا برای سرمایه گذاری گردشگری در گیلان

اهمیت صنعت #گردشگری در سند تحول دولت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین اسناد بالادستی کشور مطرح شده و...