19 سپتامبر 2019 - 19:12
http://dsfr.ir/qocgz1

برچسب : رادیواکتیو

آثار حادثه چرنوبیل در شیر گاوهای اوکراین پیدا شد

آثار حادثه چرنوبیل در شیر گاوهای اوکراین پیدا شد

محققان از مشاهده مواد رادیواکتیویته در شیر گاوهای برخی از مناطق غربی اوکراین خبر دادند که بنظر می رسد آثار...
چالش ژاپن برای حل مساله یک میلیون تن آب آلوده به رادیو اکتیو

چالش ژاپن برای حل مساله یک میلیون تن آب آلوده به رادیو اکتیو

مساله ذخیره یک میلیون تن آب آلوده نیروگاه اتمی فوکوشیما که 6 سال پیش در جریان سونامی و زمین لرزه آسیب جدی دید...