16 سپتامبر 2019 - 14:32
http://dsfr.ir/e1u3a1

برچسب : راجا نوشیروان زین العابدین

لزوم ارائه سیاست های تشویقی برای افزایش روابط گردشگری

لزوم ارائه سیاست های تشویقی برای افزایش روابط گردشگری

ایران و مالزی با برداشته شدن تحریم ها بار دیگر رابطه گردشگری خود را تقویت می کنند تا آمار 72 هزار نفری خروج...
ویزای 2 ماهه مالزی برای گردشگران ایرانی

ویزای 2 ماهه مالزی برای گردشگران ایرانی

اخذ ویزای 2 هفته ای مالزی در فرودگاه برای مسافران ایرانی و ویزای 2 ماهه اقامت در مالزی برای گردشگران ایرانی...