16 سپتامبر 2019 - 15:23
http://dsfr.ir/gdiix3

برچسب : درآمد گردشگری ترکیه

سود نوروزی ایرانیان برای گردشگری ترکیه!

سود نوروزی ایرانیان برای گردشگری ترکیه!

روند نزولی ورود گردشگران ورودی #ترکیه به رغم برخی نشانه های مثبت همچنان ادامه دارد.
کاهش 17 درصدی درآمد گردشگری ترکیه در سه ماه

کاهش 17 درصدی درآمد گردشگری ترکیه در سه ماه

درآمد #ترکیه از بخش #گردشگری در 3 ماه اول سال 2017 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 17.1 درصد کاهش داشته است.
آنها فقط می خواهند بفروشند

آنها فقط می خواهند بفروشند

ترکیه ای ها در #گردشگری و صنعت اهل معامله یک طرفه اند، خریدار نیستند.

پناهندگان سوری، گردشگری ترکیه را نجات می دهند؟

پناهندگان سوری، گردشگری ترکیه را نجات می دهند؟ توسعه #گردشگری در #ترکیه می تواند فرصت های شغلی فراوانی را برای پناهندگان سوری در این کشور ایجاد کند..صنعت گردشگری بین المللی ترکیه به علت تحولات سیاسی اخیر در منطقه و ناآرامی ها در کشورهای همسایه چون سوریه و عراق صدمات جدی را تجربه کرده است و این کشور نزد گردشگران دیگر کشورها یک مقصد امن محسوب نمی... 25 ژانویه 2017 - 10:30