http://dsfr.ir/f3knvm

برچسب : دختر موتورسوار

سفر به دور دنیا با یک موتورسیکلت

سفر به دور دنیا با یک موتورسیکلت

یک زن که تصمیم گرفته با موتورسیکلت خود جهان را بگردد، به سوژه رسانه های دنیا بدل شده است.