16 سپتامبر 2019 - 15:19
http://dsfr.ir/zmkn5u

برچسب : داوود اوغلو

پیشنهاد داوداوغلو به ترک ها برای سرمایه گذاری در گردشگری ایران

پیشنهاد داوداوغلو به ترک ها برای سرمایه گذاری در گردشگری ایران

پیشنهاد نخست وزیر ترکیه به بازرگانان و فعالان گردشگری ترکیه: در بخش گردشگری تبریز، اصفهان، شیراز و یزد سرمایه...
سیاست جدید ترکیه برای جبران ورشکستگی گردشگری

سیاست جدید ترکیه برای جبران ورشکستگی گردشگری

رئیس جمهوری ترکیه شخصا از مردم کشورش درخواست کرد برای کاهش ضررهای ناشی از عدم حضور گردشگران روس، تعطیلات را...