20 سپتامبر 2019 - 09:46
http://dsfr.ir/ra6fnu

برچسب : خودروهای آلاینده

وسایل نقلیه همچنان متهم اول آلودگی هوا

وسایل نقلیه همچنان متهم اول آلودگی هوا

دومین ماه از پاییز، روزهای نخست خود را در حالی سپری می کند که با کاهش دمای هوا، آلودگی هوا کمی زودتر از سال...