20 سپتامبر 2019 - 16:37
http://dsfr.ir/s2njds

برچسب : خلبانی

صدای گام های زنانه در صنعت هواپیمایی جهان

صدای گام های زنانه در صنعت هواپیمایی جهان

هرچند صنعت هواپیمایی با صنایع دیگر متفاوت است اما به لحاظ حضور زنان در عرصه کسب و کارها در بسیاری از صنایع...
1500 خلبان بیکار؛ در صف انتظار پرواز

1500 خلبان بیکار؛ در صف انتظار پرواز

یک هزار و 500 خلبان بیکار بعد از پرداخت هزینه ای معادل یکصد میلیون تومان اکنون در صف انتظار برای پرواز هستند...