25 اوت 2019 - 20:45
http://dsfr.ir/zdnd59

برچسب : حیوانات خانگی

پیش نویس قانون حمایت از حیوانات خانگی در حال تدوین است

پیش نویس قانون حمایت از حیوانات خانگی در حال تدوین است

پیش نویس قانون حمایت از حیوانات خانگی در حال تهیه و تدوین است و تلاش می کنیم تا یک ماه و نیم آینده آن را...