http://dsfr.ir/uouhcb

برچسب : حیوانات

شهروندان از علوفه دهی به جانوران پرهیز کنند

شهروندان از علوفه دهی به جانوران پرهیز کنند

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به آماده باش 100 محیط بان در مناطق حفاظت شده محیط زیست با...
ایران در فهرست کشورهای بدون سیرک حیوانات جهان

ایران در فهرست کشورهای بدون سیرک حیوانات جهان

از ابتدای سال جاری نام ایران در فهرست کشورهای بدون سیرک حیوانات جهان ثبت شد و دیگر حیوانات در سیرک های ایران...
زمستان و لزوم حمایت از حیوانات بی سرپناه

زمستان و لزوم حمایت از حیوانات بی سرپناه

با آغاز فصل سرما و باریدن ستاره های برف از آسمان پرنده های هزار و یک رنگ و کبک هایی که از فرط بی پناهی سر خود...