19 سپتامبر 2019 - 12:46
http://dsfr.ir/9fzjsg

برچسب : حیات وحش طالقان

حیات وحش طالقان نفس تازه می کنند

حیات وحش طالقان نفس تازه می کنند

طی دو ماه اخیر گزارش هایی درباره شیوع بیماری طاعون در بخش هایی از مناطق حفاظت شده طالقان و تلف شدن حدود 214...