19 سپتامبر 2019 - 18:52
http://dsfr.ir/z7iriv

برچسب : حمید یزدان فر

تحویل 18 لوکوموتیو جدید به ناوگان ریلی تا پایان سال

تحویل 18 لوکوموتیو جدید به ناوگان ریلی تا پایان سال

مدیر پروژه لوکوموتیوهای ملی از تحویل 18 لوکوموتیو جدید به ناوگان ریلی تا پایان سال خبر داد و گفت: در...