16 سپتامبر 2019 - 15:34
http://dsfr.ir/lq9vok

برچسب : حمید مشتاقیان

مرمت بافت تاریخی «عقدا» متوقف شد

مرمت بافت تاریخی «عقدا» متوقف شد

مرمت بافت تاریخی شهر عقدا به دلیل مرمت نادرست این بافت توسط شهرداری متوقف شد و مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد...
افتتاح گنجینه آثار و اشیاء تاریخی و فرهنگی مروست

افتتاح گنجینه آثار و اشیاء تاریخی و فرهنگی مروست

گنجینه آثار و اشیای تاریخی و فرهنگی مروست شهرستان خاتم افتتاح شد.