18 سپتامبر 2019 - 17:41
http://dsfr.ir/nfxnyv

برچسب : حمیدرضا نیلی

محور 17 شهریور و میدان امام حسین نورآرایی می شوند

محور 17 شهریور و میدان امام حسین نورآرایی می شوند

حمیدرضا نیلی، معاون فنی و طرح های شهری سازمان زیباسازی شهر تهران از نورآرایی محور 17 شهریور به مناسبت عید فطر...