20 سپتامبر 2019 - 12:22
http://dsfr.ir/4sfyus

برچسب : حمل و نقل توریستی

استقبال از سونامی گردشگران خارجی با کدام اتوبوس؟

استقبال از سونامی گردشگران خارجی با کدام اتوبوس؟

نبود اتوبوس های توریستی یکی از مشکلات زیرساختی گردشگری است که با توجه به اشاره رئیس سازمان میراث فرهنگی به...