19 سپتامبر 2019 - 19:27
http://dsfr.ir/m3oprv

برچسب : حفاظت میراث فرهنگی

درخواست یگان حفاظت از معاونت توسعه و مدیریت

درخواست یگان حفاظت از معاونت توسعه و مدیریت

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی از معاون توسعه و مدیریت این سازمان خواست کاهش تصدی گری دولت با رعایت ملاحظات...
قوانین فعلی ظرفیت حراست از آثار فرهنگی را ندارند

قوانین فعلی ظرفیت حراست از آثار فرهنگی را ندارند

ابوالفضل ابوترابی، نماینده دوره نهم و منتخب دوره دهم مردم نجف آباد در بهارستان است. شهری که در روزهای اخیر...
بی توجهی، مشکل اساسی میراث فرهنگی

بی توجهی، مشکل اساسی میراث فرهنگی

ریشه اصلی بی توجهی به میراث فرهنگی و تاریخی، درک نادرست از مفهوم شهر و میراث شهری است.

فراخوان صابتا برای حضور سرمایه گذاران بناهای تاریخی در مسابقه یونسکو

فراخوان صابتا برای حضور سرمایه گذاران بناهای تاریخی در مسابقه یونسکو معاون فنی صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی از همه سرمایه گذاران بناهای تاریخی و متقاضیان واگذاری این بناها خواست تا در مسابقه حفاظت از میراث فرهنگی یونسکو شرکت کنند..به گزارش روابط عمومی صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، ابوالفضل عبیدی معاون فنی صندوق احیاء، در... 17 فوریه 2016 - 15:50