19 سپتامبر 2019 - 12:44
http://dsfr.ir/532tfc

برچسب : حفاظت از غار

دستورالعمل حفاظت و بهره برداری از غارها به تصویب رسید

دستورالعمل حفاظت و بهره برداری از غارها به تصویب رسید

دستورالعمل حفاظت و بهره برداری از غارها در چهارمین جلسه کارگروه غارشناسی کشور به تصویب رسید.
جادوی شگفت انگیز غارها را محافظت کنیم

جادوی شگفت انگیز غارها را محافظت کنیم

جلوگیری از تخریب غارها فقط با بالا بردن دانش خود و دیگران در مورد غارها ممکن است.