31 مارس 2023 - 05:42
http://dsfr.ir/i11e3d

برچسب : حسین عباس نژاد

برگزاری سفرهای دریایی نوروز ١٤٠١، در هاله ای از ابهام

برگزاری سفرهای دریایی نوروز ١٤٠١، در هاله ای از ابهام

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و #دریانوردی گفت: طرح تسهیل #سفر های دریایی در نوروز ١٤٠١ منوط به تصویب و ابلاغ...