20 سپتامبر 2019 - 10:32
http://dsfr.ir/1b67q7

برچسب : حسن کریمی سنجری

وسایل نقلیه همچنان متهم اول آلودگی هوا

وسایل نقلیه همچنان متهم اول آلودگی هوا

دومین ماه از پاییز، روزهای نخست خود را در حالی سپری می کند که با کاهش دمای هوا، آلودگی هوا کمی زودتر از سال...