19 سپتامبر 2019 - 18:59
http://dsfr.ir/b53cb2

برچسب : حسن کریمیان

کاشی های تاریخی سرقتی تهران در موزه لوور چه می کنند؟

کاشی های تاریخی سرقتی تهران در موزه لوور چه می کنند؟

بخشی از علت چرائی این سرقت ها را می توان در موزه ی لوور به دست آورد.
مدرسه و مسجد کهن از دل قلعه مریوان سر برآورد

مدرسه و مسجد کهن از دل قلعه مریوان سر برآورد

در نخستین فصل از کاوش قلعه امام مریوان، یک مسجد و یک مدرسه که نزدیک به 300 سال از مهم ترین مراکز آموزشی غرب...
مسجد و مدرسه قلعه امام مریوان از دل خاک بیرون آمد

مسجد و مدرسه قلعه امام مریوان از دل خاک بیرون آمد

کاوش باستان شناسی قلعه-شهر حکومتی غرب کشور (قلعه ایمام مریوان) منجر به خارج شدن مسجد و مدرسه کهن این محوطه...