19 سپتامبر 2019 - 13:11
http://dsfr.ir/2kqwa3

برچسب : حجت الله ناصحی پور

تبدیل هتل سنتی «نُه چَم» به اقامتگاه بوم گردی

تبدیل هتل سنتی «نُه چَم» به اقامتگاه بوم گردی

هتل سنتی «نُه چَم» به جمع اقامتگاه های سنتی شهرستان #کاشان افزوده شد.
تلاش کاشان برای تبدیل شدن به برند خانه های تاریخی

تلاش کاشان برای تبدیل شدن به برند خانه های تاریخی

با وجود خانه های قدیمی در #کاشان، تلاش می کنیم این شهرستان را به برند خانه های #تاریخی تبدیل کنیم.