16 سپتامبر 2019 - 01:22
http://dsfr.ir/9ps1t6

برچسب : جنگ آب

جنگ آب در استان ها راه افتاده است

جنگ آب در استان ها راه افتاده است

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه دولت یازدهم بسیاری از الزاماتی...
آب شیرین كن ها راه حل بحران كم آبی

آب شیرین كن ها راه حل بحران كم آبی

جایگاه ایران به دلیل قرار گرفتن در کنار منابع دائم و عظیم آب در شمال و جنوب آن، هرگز نباید در سایه مخاطره...