16 ژانویه 2021 - 00:08
http://dsfr.ir/cizxj3

برچسب : جنگومه

مراسم چوب‌بازی در استان فارس

مراسم چوب‌بازی در استان فارس

«چوب‌بازی»، «ترکه‌بازی»، «رقص جنگ‌نامه» یا «جنگومه» و در نهایت «رقص با چوب»، همه اسامی است که در استان فارس...