16 سپتامبر 2019 - 01:00
http://dsfr.ir/un2s6y

برچسب : جنگل های شمال

کویری شدن مازندران از سمت گلستان آغاز شده است

کویری شدن مازندران از سمت گلستان آغاز شده است

کویر از سوی #گرگان پیش روی کرده و این زنگ خطر برای #مازندران است چرا که ساحل شرقی مازندران کویری شده است.
وضعیت جنگل های در حال تنفس اسفبار است

وضعیت جنگل های در حال تنفس اسفبار است

به اعتقاد کارشناسان علم جنگل، توسعه پایدار جنگل های شمال در گرو مدیریت اصولی و علمی بر آن است و استراحت جنگل...
جنگل های شمال کشور به روز سیاه نشسته اند

جنگل های شمال کشور به روز سیاه نشسته اند

هزینه زخم های لاعلاجی که بر پیکر جنگل وارد کرده ایم را باید نسل های آینده بپردازند و در نهایت هم درمان...

سازمان محیط زیست تبدیل به ارگانی تشریفاتی شده است

سازمان محیط زیست تبدیل به ارگانی تشریفاتی شده است عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران گفت: جنگل های شمال ستون های زیست محیطی کشور محسوب می شوند که این ستون ها لرزان شده و در معرض تهدیدات بسیار قرار گرفته اند..به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ عطاءالله قبادیان بیان کرد: با دست اندازی به عرصه های منابع طبیعی و زیستی طی سال های اخیر کشور تعادل طبیعی خود را... 11 نوامبر 2015 - 10:50