19 سپتامبر 2019 - 19:03
http://dsfr.ir/paz9o9

برچسب : جشنواره آش ايرانی

خوشمزه ترین جشنواره ایران

خوشمزه ترین جشنواره ایران

یازدهمین جشنواره آش از هشتم تا سیزدهم شهریور ماه در محل گردشگری و تفریحی «ائل داغی» زنجان برگزار می شود.
کسب رتبه برتر بخش غرفه در دهمین جشنواره ملی آش ایرانی توسط خراسان رضوی

کسب رتبه برتر بخش غرفه در دهمین جشنواره ملی آش ایرانی توسط خراسان رضوی

دهمین جشنواره آش ایرانی در حالی در زنجان برگزار شد که نماینده استان خراسان رضوی در این جشنواره موفق به کسب...
جشنواره آش ايرانی غذای این کشور را به دنيا معرفی كرد

جشنواره آش ايرانی غذای این کشور را به دنيا معرفی كرد

داور و مدرس بين المللی غذا گفت: جشنواره ملی آش ايران توانست غذای ايرانی را به دنيا معرفی كند.