19 سپتامبر 2019 - 20:00
http://dsfr.ir/k1l1c4

برچسب : جشمید حمزه زاده

عدم افزایش نرخ هتل ها در نوروز 96

عدم افزایش نرخ هتل ها در نوروز 96

رئیس جامعه هتلداران کشور از کاهش 10 درصدی اشغال #هتل ها در سال 95 خبر داد.
هتل هایی که می گویند ساخته اند، کجاست؟

هتل هایی که می گویند ساخته اند، کجاست؟

اطلاعات هتل هایی که گفته شده به بهره برداری رسیده اند، در دسترس نیست، ما نمی دانیم این #هتل ها را کجا ساخته...