16 سپتامبر 2019 - 14:34
http://dsfr.ir/xc57xz

برچسب : جامعه

پویایی در جامعه گردشگری

پویایی در جامعه گردشگری

گردشگری و پویایی جامعه ارتباط زنجیره ای با هم دارند. هرچه #گردشگری در یک جامعه از رونق بیشتری برخوردار باشد...
هویت، فرهنگ و محیط زیست

هویت، فرهنگ و محیط زیست

شاخصه های فرهنگی هر ملتی، ارتباط دیرینه ای با مؤلفه های طبیعی آن ملت دارد.
چرا زنان کمتر از مردان حقوق می گیرند؟

چرا زنان کمتر از مردان حقوق می گیرند؟

با اینکه برای همسطح کردن میزان حقوق دریافتی زنان و مردان ظرف دهه های گذشته تلاش هایی صورت گرفته است، به نظر...