http://dsfr.ir/8n1fr2

برچسب : جاذبه های گردشگری یزد

یزد، شهر بازارهای تاریخی و سنتی

یزد، شهر بازارهای تاریخی و سنتی

بازارهای تاریخی #یزد، هنر کهن معماری #ایران اسلامی را با مناره ها و بادگیرهای زیبایش، به رخ گردشگران می کشاند.
چرا گردشگری یزد مهم است؟

چرا گردشگری یزد مهم است؟

گردشگری یزد وارد فاز جدیدی شده است، سیل عظیم گردشگران داخلی و خارجی حكایت از این روزهای خوش گردشگری در یزد...