25 اوت 2019 - 20:09
http://dsfr.ir/sqr55k

برچسب : ثبت جهانی شاهنامه

پرونده ثبت جهانی شاهنامه همچنان باز است

پرونده ثبت جهانی شاهنامه همچنان باز است

مدیرکل ثبت آثار تاریخی گفت: پرونده ثبت شاهنامه در برنامه حافظه جهانی توسط ایران باز شده و اگر نسخه ای در...