20 سپتامبر 2019 - 07:40
http://dsfr.ir/wwxmi2

برچسب : تپه ارگ نادری

دکل صدا و سیما از روی تپه تاریخی ارگ نادری شیروان برچیده شد

دکل صدا و سیما از روی تپه تاریخی ارگ نادری شیروان برچیده شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شیروان از برچیده شدن دکل صدا و سیمای خراسان شمالی از روی تپه...
سنگینی دکل صدا و سیما بر شانه های تپه تاریخی شیروان

سنگینی دکل صدا و سیما بر شانه های تپه تاریخی شیروان

عضو شورای اسلامی شهر شیروان گفت: نصب دکل صدا و سیما بر روی تپه تاریخی ارگ نادری شیروان، باستانی بودن و اهمیت...