20 سپتامبر 2019 - 09:42
http://dsfr.ir/cxu7xo

برچسب : توریسم حلال

چگونگی مواجهه با گردشگری حلال در کشور

چگونگی مواجهه با گردشگری حلال در کشور

چند سالی است که با رونق گرفتن مبحث #گردشگری #حلال در دنیا، پرداختن به این موضوع در داخل کشور نیز رونق زیادی...
2 پیشنهاد برای توسعه توریسم حلال ایران

2 پیشنهاد برای توسعه توریسم حلال ایران

گردشگری حلال در واقع مفهوم جدیدی را در توریسم، به عنوان مقصد ها و سرویس های گردشگری برای مسلمانان، تعریف کرده...