14 اکتبر 2019 - 02:55
http://dsfr.ir/k7k5ji

برچسب : توت عنخ آمون

گنجینه فرعون میهمان کشورهای مختلف می شود

گنجینه فرعون میهمان کشورهای مختلف می شود

وزارت آثار باستانی مصر از برگزاری نمایشگاهی با عنوان «شاه توت عنخ آمون» در چندین شهر در اروپا و دیگر نقاط...