20 سپتامبر 2019 - 09:54
http://dsfr.ir/1bde6y

برچسب : تهران 50

تهران 50؛ نیم قرن حضور باستان شناسان آلمانی در ایران

تهران 50؛ نیم قرن حضور باستان شناسان آلمانی در ایران

کتاب «تهران 50؛ تاریخچه نیم قرن حضور باستان شناسان آلمانی در ایران» رونمایی شد.