19 سپتامبر 2019 - 19:00
http://dsfr.ir/hldio8

برچسب : تمدن کاریزی

فیلم سینمایی چشمه در دیار کاریزها کلید خورد

فیلم سینمایی چشمه در دیار کاریزها کلید خورد

تولید فیلم سینمایی «چشمه» با مضمون فرهنگ و تمدن کاریزی در استان یزد (باغ پهلوانپور مهریز) آغاز شد.