http://dsfr.ir/a8cnhd

برچسب : تفریح

بهره برداری از بزرگترین شهربازی خاورمیانه در سال آینده

بهره برداری از بزرگترین شهربازی خاورمیانه در سال آینده

مدیر شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان زرندیه با بیان اینکه بزرگترین شهربازی خاورمیانه به صورت مجزا برای...
چگونه می توان در تهران یک روز خوب داشت؟

چگونه می توان در تهران یک روز خوب داشت؟

مردم در استان های کشور چقدر برای تفریح خود هزینه می کنند؟

مردم در استان های کشور چقدر برای تفریح خود هزینه می کنند؟

بررسی آمارهای بانک مرکزی از درآمد و هزینه خانوارها در سال 93 برای تفریح و امور فرهنگی نتایج جالبی در پی داشته...

ایران مرداب قرون وسطایی نیست پس خودتان را برای یک شوک بزرگ آماده کنید!

ایران مرداب قرون وسطایی نیست پس خودتان را برای یک شوک بزرگ آماده کنید! .یک خودروی ون مزین به شعار "ایران با شکوه است" اخیرا باعث بروز یک هشدار امنیتی در لندن شد تا جایی که پلیس ضد تروریسم انگلیس برای کشف هر گونه بسته مشکوک و بمب احتمالی در این خودرو محوطه اطرافش را تخلیه و شیشه های ون را شکست؛ این ون متعلق به یک خانواده عجیب و غریب است؛ خانواده ای اروپایی که درست مثل... 17 اوت 2015 - 12:00