25 اوت 2019 - 20:55
http://dsfr.ir/f7xi1p

برچسب : تشخیص هویت

برگزاری سمینار راهبردی تشخیص هویت مسافرین (TRIP)

برگزاری سمینار راهبردی تشخیص هویت مسافرین (TRIP)

سمینار راهبردی تشخیص هویت سازمان ایکائو (TRIP) برگزار شد.