20 سپتامبر 2019 - 16:57
http://dsfr.ir/n8kqw8

برچسب : ترمینال مرکزی تبریز

افتتاح پایانه مرکزی تبریز با حضور وزیر راه و شهرسازی

افتتاح پایانه مرکزی تبریز با حضور وزیر راه و شهرسازی

بزرگ ترین پایانه مسافربری غرب کشور توسط عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.