20 سپتامبر 2019 - 16:24
http://dsfr.ir/1jw5hw

برچسب : تخریب جنگل

نابودی سالانه سه هزار هکتار جنگل در ایران

نابودی سالانه سه هزار هکتار جنگل در ایران

سالانه 1.5 درصد از سطح جنگلی ایران در حال از بین رفتن است که به طور متوسط سالی سه هزار هکتار جنگل می شود و...
وضعیت جنگل های در حال تنفس اسفبار است

وضعیت جنگل های در حال تنفس اسفبار است

به اعتقاد کارشناسان علم جنگل، توسعه پایدار جنگل های شمال در گرو مدیریت اصولی و علمی بر آن است و استراحت جنگل...
روزگار سیاه جنگل های ایران

روزگار سیاه جنگل های ایران

در حالی که نگرانی از تخریب روز افزون جنگل های ایران به ویژه جنگل های شمال و زاگرس هر روز بیش از گذشته می شود...

جنگل ها مردند، بس کنید!

جنگل ها مردند، بس کنید! بحرانی که در جنگل های ایران اکنون هویدا شده است، بسیار بدتر از آن چیزی است که در دریاچه ارومیه شکل گرفته است..جنگل های ایرانی نیاز به استراحت دارند. جنگل های خسته و بی روحی که ممکن است دست به خودزنی عمومی بزنند. اتفاقی که برای جنگل های زاگرسی افتاد، این بود که جنگل به دلیل بی توجهی دچار از هم... 29 اوت 2015 - 10:40