29 ژانویه 2022 - 01:13
http://dsfr.ir/twfz2c

برچسب : بوریس جانسون

ادامه محدودیت سفرهای بین المللی در انگلستان

ادامه محدودیت سفرهای بین المللی در انگلستان

با اعلام «بوریس جانسون»، ممنوعیت سفرهای بین المللی غیرضروری از انگلیس و به مقصد این کشور همچنان ادامه خواهد...