http://dsfr.ir/c7rt26

برچسب : بهادر مولایی

قطع 1700 اصله درخت در پارک جنگلی چیتگر توسط شهرداری

قطع 1700 اصله درخت در پارک جنگلی چیتگر توسط شهرداری

حواشی جنجالی قطع هزار و 700 اصله درخت در پارک جنگلی چیتگر، سرانجام پس از کش و قوس های فراوان میان «شهرداری...