http://dsfr.ir/mg7uux

برچسب : بندر خمیر

پروژه اسکله گردشگری بندرخمیر به زودی اجرایی می شود

پروژه اسکله گردشگری بندرخمیر به زودی اجرایی می شود

معاون سازمان بنادر و دریانوردی گفت: پروژه اسکله گردشگری بندرخمیر به زودی اجرایی خواهد شد و داریم تلاش می کنیم...
دست و پنجه نرم کردن حاشیه نشینان بندر خمیر با زمستان

دست و پنجه نرم کردن حاشیه نشینان بندر خمیر با زمستان

زمستان سرد و باران عرصه را بر مردم حاشیه نشین تنگ کرده است.