19 سپتامبر 2019 - 13:19
http://dsfr.ir/cbr4ni

برچسب : برلین

انتظار متفاوت از ایران در آستانه مهم ترین رویداد گردشگری جهان

انتظار متفاوت از ایران در آستانه مهم ترین رویداد گردشگری جهان

امسال با توجه به اجاره یک سالن بزرگ بجای در اختیار گرفتن غرفه ای محدود در نمایشگاه ITB، انتظار حضور متفاوت...