http://dsfr.ir/q37b41

برچسب : برج پیرعلمدار

برج پیرعلمدار دامغان مرمت شد

برج پیرعلمدار دامغان مرمت شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان از مرمت برج پیرعلمدار این شهرستان خبر داد و گفت...