15 سپتامبر 2019 - 23:39
http://dsfr.ir/4yjyqf

برچسب : بانوان کارآفرین

کارآفرینی دو برابری زنان در گردشگری نسبت به سایر صنایع

کارآفرینی دو برابری زنان در گردشگری نسبت به سایر صنایع

تعداد کارآفرینان زن در صنعت گردشگری تقریبا دو برابر بیشتر از دیگر صنایع است.
نشست هم اندیشی بانوان کارآفرین در صنعت گردشگری برگزار شد

نشست هم اندیشی بانوان کارآفرین در صنعت گردشگری برگزار شد

نشست هم اندیشی بانوان کارآفرین در صنعت گردشگری توسط معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی...
نشست هم اندیشی بانوان كارآفرين در صنعت گردشگری

نشست هم اندیشی بانوان كارآفرين در صنعت گردشگری

«نشست هم اندیشی بانوان کارآفرین در صنعت گردشگری» توسط معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی...